ΗΧΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ

Έργα

Ήχοι και Σκιές

 

 

Ζωοδόχος Πηγή

 

 

Τεκμηρίωση έργων

Gentility-Making of

 

 Τοποειδική γλυπτική εγκατάσταση, Αθήνα 2023

Αρχέγονο Μέλλον

 

A trilogy of exhibitions in Italy

A synopsis in the Gallery of the Cyclades in Syros

Ύλη Λόγος Ήχος