Αρχιτεκτονικές μελέτες- έργα εν εξελίξει

01 ΑΝΑΔΥΣΙΣ, σύνθετα πανέλα αλουμινίου, 2017

02 ELXIS, ξενοδοχείο Μύκονος Riviera, σύνθετα πανέλα αλουμινίου, 2018

03 Διαμόρφωση πλατείας στην Καστέλα, 2006

04 Διαμόρφωση πλατείας στο Λαύριο και τοποθέτηση προτομής, 2006

05 Πρόταση για τη διαμόρφωση εισόδου λιμανιού Αίγινας, 2005

06 Viens, γυαλί και μέταλλο, μεταβλητές διαστάσεις, 2011