Κεφάλια – ηφαιστειακή πέτρα

01 – Αγαμέμνονας Ι, 2009, 40 x 29 x 28 cm

02 – Αγαμέμνονας ΙΙ, 2018, 34 x 42 cm

03 – Αιακός, 2009, 49 x 33 x 30 cm

04 – Φαέθων, 2018, 40 x 50 cm

05 – Πόντος, 2009, 35 x 40 x 40 cm

06 – Πέλοπας, 2009, 45 x 50 x 28 cm

07 – Γαία, 2009, 53 x 39 x 28 cm

08 – Κόρη, 2008, 28 x 26 x 15 cm

09 – Άνεμος, 2008, 48 x 49 x 18 cm

10 – Πολεμιστής με Κράνος I, 2009, 50 x 40 x 45 cm

11 – Πολεμιστής με Κράνος II, 2012, 35 x 29 cm

12 – Πολεμιστής με Κράνος III, 2012, 39 x 25 cm

13 – Πολεμιστής με Κράνος IV, 2018, 40 x 30 cm

14 – Πολεμιστής Μικρός, 2009, 25 x 20 x 19 cm

16 – Αιγιαλέας, 2008, 44 x 40 x 30 cm

15 – Ήλιος, 2009, 46 x 56 x 33 cm

17 – Ημέρα, 2009, 40 x 40 x 40 cm

18 – Πολεμιστής I, 2020, 46 x 26 x 26 cm

19 – Πολεμιστής II, 2020, 36 x 26 x 28 cm

Category
Κεφάλια