Κεφάλια – ορειχαλκος

1- Πολεμιστής Μικρός, 2009, 25 x 20 x 19 cm

2- Αγαμέμνονας Ι, 2005, 40 x 33 x 29

3- Αιακός, 2009, 49 x 33 x 29 cm

4- Άνεμος, 2009, 48 x 49 x 18 cm

5- Πέλοπας, 2009, 45 x 50 x 28 cm

6- Ήλιος, 2009, 46 x 56 cm

7- Κόρη, 2009, 28 x 26 x 15 cm

8- Γαία, 2009, 53 x 39 cm

9- Πολεμιστής με Κράνος Ι, 2009, 50 x 40 x 45 cm

10- Πολεμιστής με κράνος ΙΙ

11- Πολεμιστής με κράνος ΙΙΙ

Category
Κεφάλια