Κλίνη της Αϋπνιας

Εγκατάσταση, μελάνι σε χειροποίητο χαρτί και ήχος

Φωτογραφίες (1)-(5): 2011
Φωτογραφία (7): Μουσείο Sartorio, Τεργέστη, 2019

Category
Σινική Μελάνη