Κλίνη της Αϋπνιας

Εγκατάσταση, μελάνι σε χειροποίητο χαρτί και ήχος