Μέρες Καλοκαιριού, 2010

Σινική μελάνη σε χαρτί (λεπορέλο)