Κεκτημένα Εδάφη της Μνήμης και του Χρόνου

Πέτρες που εξέρχονται από τον κόσμο του Μύθου και κυλούν ορμητικά στο παρόν. Κεκτημένα εδάφη μιας αρχέγονης Μνήμης και ενός ζωντανού Κόσμου συμπυκνώνονται στις κεφαλές που λαξεύθηκαν στην ύπαιθρο της νήσου Αίγινας από τη Βένια Δημητρακοπούλου σε τοπικά ηφαιστιογενή πετρώματα μέσα από μια επίπονη και ταυτόχρονα λυτρωτική διεργασία.

Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα

7 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2009

Οργάνωση: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Category
Εκθέσεις